Porady on-line

Zapisz się na porady on-line i porozmawiaj z nami bez
wychodzenia z domu.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanej dalej RODO informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (niżej wskazanych) jest właściciel marki Linia Zdrowia (z siedzibą w Zielonce, 05-220, ul. Wrzosowa 66).

firma: Elektroinstalatorstwo, Andrzej Jaźwiński, ul. Kolejowa 28 m 5, 05-220 Zielonka.

Dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania/do korespondencji, Pesel, NIP, numer telefonu, adres mailowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie i możliwość wykonywania zawodu.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy, której dane dotyczą, a której stroną jest Pan/Pani lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, których dane dotyczą przed zawarciem umowy, (art.6 ust.1 lit b RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c Rodo), nałożonego na Administratora przez przepisy prawa, w szczególności – przepisy prawa podatkowego lub jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji umowy z Administratorem, a także – do wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawne, w szczególności – przez przepisy prawa podatkowego, przepisy prawa pracy oraz Kodeksu Pracy. Nie podanie danych osobowych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy z Administratorem.

Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych będzie miało miejsce przez okres konieczny dla wykonywania umowy, a także przez czas wymagany i określany obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa pracy. Pani/Pana dane nie są udostępniane, poza podmiotami świadczącymi usługi IT, księgowość, ZUS, US, oraz podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Wykorzystywane będą w ściśle określonym zakresie wynikającym z umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz ściśle według obowiązujących przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa w szczególności przepisami prawa podatkowego, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że otrzymałem informację w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przetrzymywania, wyżej wymienionych przysługujących mi praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora, wobec tego oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu umożliwienia Administratorowi wykonania umowy jak też w celu realizacji przez Administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków, w tym podatkowych.

Zielonka, dnia: ………………………. Imię, nazwisko i podpis:………………………………………………………

Potrzebujesz terapii?
Wybierz odpowiednią:

Nasza lokalizacja

Nasz gabinet psychologiczny znajduje się w miejscowości Zielonka w domu jednorodzinnym.
Graniczymy z miejscowościami z powiatu wołomińskiego, tj. Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki a także Radzymin. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy także mieszkańców najbliższych dzielnic WarszawyRembertów, Wawer i Praga.

Sprawdź, jak dojechać >

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji
ul. Wrzosowa 66
05-220 Zielonka / k. Warszawy