Porady on-line

Zapisz się na porady on-line i porozmawiaj z nami bez
wychodzenia z domu.

Dla dzieci

Pedagog – diagnoza i terapia pedagogiczna

W naszym gabinecie pedagogicznym zajmujemy się diagnozą i terapią pedagogiczną (reedukacja) dzieci.

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Zaburzenia te są korygowane poprzez:

  • odpowiednie stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
  • eliminowanie i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

Oddziaływania tego typu są szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

Podstawą rozpoczęcia zajęć reedukacji jest przygotowanie diagnozy przez pedagoga określającej przyczyny występowania trudności, aktualny poziom umiejętności i możliwości rozwoju ucznia oraz ułożenie programu edukacyjno-terapeutycznego.

Terapię prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej, aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Dobra terapia pedagogiczna potrafi znacznie poprawić jakość życia dziecka. Prosimy nie bagatelizować problemów swoich pociech. Czekamy na Twój kontakt.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Nasza lokalizacja

Nasz gabinet psychologiczny znajduje się w miejscowości Zielonka w domu jednorodzinnym.
Graniczymy z miejscowościami z powiatu wołomińskiego, tj. Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki a także Radzymin. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy także mieszkańców najbliższych dzielnic WarszawyRembertów, Wawer i Praga.

Sprawdź, jak dojechać >

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji
ul. Wrzosowa 66
05-220 Zielonka / k. Warszawy