Porady on-line

Zapisz się na porady on-line i porozmawiaj z nami bez
wychodzenia z domu.

Dla dzieci

Terapia Aspergera i innych zaburzeń rozwojowych

Nasz gabinet zajmuje się całościową terapią zespołu Aspergera oraz innych zaburzeń rozwojowych.

 Zespół Aspergera (ZA)

Zaburzenie to charakteryzuje się podobnymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji międzyludzkich jak w autyzmie. Pojawiają się także stereotypowe zachowania oraz stały zakres zainteresowań i aktywności. Przy Zespole Aspergera nie występuje opóźnienie ani upośledzenie rozwoju języka ani funkcji poznawczych. Dzieci ze zdiagnozowanym ZA mają inteligencję w normie, mogą natomiast być niezdarne. Stan ten występuje 8 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Są przypuszczenia, iż część rozpoznań Zespółu Aspergera może być łagodną formą autyzmu.

Zespół Aspergera rozpoznaje się u dzieci, biorąc pod uwagę fakt niewystępowania ogólnego opóźnienia rozwoju języka i funkcji poznawczych, ale także obserwowanie nieprawidłowych interakcji społecznych. Bierze się pod uwagę także występowanie stereotypowych zachowań.

 Autyzm

Jest to całościowe zaburzenie, które charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem. Pojawia się ono przed 3 rokiem życia. Występuje w nim nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich trzech sferach, do których zaliczamy: interakcje społeczne, komunikacja oraz organiczony, często powtarzający się zakres zachowań. Autyzm częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek.

Odstępstwa od normy rozwoju u dzieci autystycznych pojawiają się przed 3 rokiem życia. Możemy spodziewać się zawsze występujących zmian jakościowych w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dzieci autystyczne mają problem z odbieraniem sygnałów innych osób, co objawia się brakiem reakcji na uczucia innych ludzi bądź brak zmiany zachowania w zależności od społecznego kontekstu. Mają problem z wykorzystaniem sygnałów społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.

Dzieci autystyczne często zachowują się w sposób schematyczny, często objawiają się u nich stereotypowe wzorce zachowań. Powoduje to narzucanie w życiu rutyny w codziennym funkcjonowaniu.

Dzieci z diagnozą autyzmu często charakteryzuje także szereg innych problemów, do których moga należeć fobie, zaburzenia snu czy odżywania. Mogą występować także napady złości i agresji.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD

Zaburzenie rozwojowe, jakim jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD rozpoznaje się na podstawie jednego z dwóch podstawowych zestawów kryteriów diagnostycznych:

  1. klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10),
  2. klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV).

Różnią się one opisem objawów z zakresu zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności, które towarzyszą dzieciom z ADHD.

Dzieci z ADHD mają kłopoty ze skupieniem i utrzymaniem uwagi, co sprawia, że trudno jest im się skoncentrować na wykonywanym zadaniu. Brak dostatecznie wykształconej wybiórczości uwagi powoduje to, że dziecko nie potrafi wyselekcjonować z dochodzących bodźców najważniejszego i to właśnie na nim skupić swoją uwagę.

Nadruchliwość u dzieci z ADHD objawia się potrzebą bycia w ruchu, nieumiejętnością długiego przebywania w jednym miejscu, a także „niepokojem w obrębie miejsca siedzenia”.

Nadmierna impulsywność związana jest z niemożnością powstrzymania reakcji na impuls, co skutkuje obniżoną samokontrolą i słabszą zdolnością przewidywania. Poza tym dzieci z ADHD mają zaburzoną percepcję czasu. ADHD często (50-80%) towarzyszą zaburzenia zachowania. W wyniku dużego napięcia emocjonalnego i nieradzenia sobie z wymaganiami otoczenia dzieci z ADHD mogą przejawiać agresję impulsywną np. w postaci wybuchów złości czy przeciwstawiania się.

Warto pamiętać, że objawy ADHD nie są winą dziecka, rodziców ani nauczycieli.

Jeśli jesteś zainteresowany terapią Twojego dziecka w naszym gabinecie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasza lokalizacja

Nasz gabinet psychologiczny znajduje się w miejscowości Zielonka w domu jednorodzinnym.
Graniczymy z miejscowościami z powiatu wołomińskiego, tj. Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki a także Radzymin. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy także mieszkańców najbliższych dzielnic WarszawyRembertów, Wawer i Praga.

Sprawdź, jak dojechać >

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji
ul. Wrzosowa 66
05-220 Zielonka / k. Warszawy