Porady on-line

Zapisz się na porady on-line i porozmawiaj z nami bez
wychodzenia z domu.

Psychologia

Alkohol a seksualność kobiety

Istnieje powszechnie akceptowany pogląd, że spożywanie alkoholu pobudza zmysły oraz zwiększa zakres doznań seksualnych. Badania wskazują na inny fakt, iż picie alkoholu ujemnie wpływa na seksualność kobiety oraz prowadzi do zaburzeń natury seksualnej. Reakcje seksualne u kobiet ulegają osłabieniu nawet po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu (podobnie jak u mężczyzn).

Wzrost stężenia alkoholu we krwi powoduje zmniejszenie jej przepływu w obrębie pochwy oraz osłabia doznania związane z orgazmem. Podnoszący się poziom alkoholu we krwi powoduje osłabienie reaktywności, mierzonej za pomocą wskaźników fizjologicznych. Subiektywne uczucie podniecenia nie idzie w parze z fizjologiczną reakcją organizmu (u mężczyzn subiektywna reakcja jest adekwatna do poziomu reaktywności).

Psychologiczny efekt działania alkoholu na kobiety dotyczy oczekiwań związanych z jego wpływem na zachowanie. Badania donoszą, że najwyższy poziom spożycia alkoholu obserwuje się wśród kobiet, które mają silne oczekiwania i negatywne postawy dotyczące seksu (są napięte i odczuwają poczucie winy). Sugeruje to, iż powodem picia tych kobiet są oczekiwania, co do wpływu alkoholu na seks (zwłaszcza dla tych kobiet, u których występują poważne konflikty natury seksualnej). Potwierdzają to dane dotyczące pierwszego w życiu kontaktu seksualnego i pierwszego spotkania z nowym partnerem. Sytuacje te powodują powstawanie napięć i konfliktów psychicznych, co z kolei przyczynia się do wyższego poziomu spożywania alkoholu przez kobiety, w takich okolicznościach.

Inne badania potwierdzają, że picie alkoholu przez kobiety łączy się z nietradycyjnymi sposobami uprawiania seksu albo silnymi zahamowaniami. Covington i Kohen (1984) w swej pracy badawczej wykazali, że kobiety-alkoholiczki częściej piją i uprawiają bardziej różnorodny seks niż kobiety nieuzależnione. Beckman (1979) dowiódł, że kobiety alkoholiczki częściej niż nieuzależnione pragną seksu, uprawiają go oraz czerpią z niego przyjemność po wypiciu alkoholu, jednakże seks ten przynosi im mniej satysfakcji. Jak się również okazuje, kobiety pijące duże i średnie ilości alkoholu, częściej angażują się w uprawianie nietradycyjnych form seksu niż pijące mało i abstynentki. Zaś kobiety pijące bardzo dużo są w sprawach seksu najbardziej tradycyjne oraz ujawniają konflikty i zahamowania w tej dziedzinie. Badania te sugerują istnienie związku między alkoholem a aktem seksualnym, który to jest silniejszy w przypadku picia dużych ilości alkoholu okazjonalnie lub też stałego nadużywania.

Nadużywanie alkoholu przez kobiety powoduje zaburzenia natury seksualnej. Problemy te objawiają się zazwyczaj barkiem zainteresowania seksem, oziębłością płciową czy niezdolnością do przeżywania orgazmu. Jednakże, większość uzależnionych kobiet podaje, że problemy natury seksualnej pojawiały się u nich jeszcze przed nałogowym piciem. Można zatem wnioskować, że spożywany alkohol u kobiet z zaburzeniami seksualnymi mógł służyć, jako środek poszerzający zakres doznań seksualnych. To z kolei mogło doprowadzić do ich uzależnienia.

Jednym z negatywnych następstw łączenia aktywności seksualnej z piciem alkoholu są ryzykowane zachowania seksualne, które mogą prowadzić do zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, łącznie z zakażeniem wirusem HIV. Takim ryzykownym zachowaniem jest np. współżycie bez użycia prezerwatywy, która najskuteczniej zapobiega przenoszeniu się wirusa HIV. Odblokowujące działanie alkoholu może przyczynić się do dokonywania niewłaściwego osądu sytuacji, w konsekwencji prowadząc do ryzykownego zachowania seksualnego. Badania z udziałem ciężarnych kobiet, potwierdziły istnienie związku spożywania alkoholu z ryzykownym zachowaniem seksualnym. Jednakże należy tu uwzględnić oddziaływanie dodatkowych czynników, takich jak przestępczość, stosunki interpersonalne w rodzinie czy łączenie alkoholu z innymi używkami.

W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono wiele badań dotyczących związków między spożywaniem alkoholu a seksualnością kobiet. Oczywistym stał się fakt, iż związek ten ma złożone uwarunkowania środowiskowe i indywidualne. Przyszłe poszukiwania powinny skupiać się na badaniu tych uwarunkowań.

oprac. Julita Kozioł

Bibliografia:

  1. Beckman, L.J. Reported effects of alcohol on the sexual feelings and behavior of women alcoholics and nonalcoholics. Journal of Studies on Alcohol 40: 272-282, 1979;
  2. Convington, S.S., and Kohen, J. Women, alcohol and sexuality. In: Stimel, B., ed. Cultural and Sociologocal Aspects of Alcoholism and Substance Abuse. New York: Haworth Press, 1984. Pp. 41-56;
  3. Gillmore, M.R.; Butler, S.S.; Lohr, M.J.; and Gilchrist, L. Substance use and other factors associated with risky sexual behavior among pregnant adolescents. Family Planning Perspectives 24 (6): 255-268, 1992;
  4. Klassen, A.D., and Wilsnack, S.C. Sexual experience and drinking among women in U.S. national survey. Archives of Sexual Behavior 15(5): 363-392, 1986.
22 stycznia 2021

Spis artykułów

Potrzebujesz terapii?
Wybierz odpowiednią:

Nasza lokalizacja

Nasz gabinet psychologiczny znajduje się w miejscowości Zielonka w domu jednorodzinnym.
Graniczymy z miejscowościami z powiatu wołomińskiego, tj. Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki a także Radzymin. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy także mieszkańców najbliższych dzielnic WarszawyRembertów, Wawer i Praga.

Sprawdź, jak dojechać >

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji
ul. Wrzosowa 66
05-220 Zielonka / k. Warszawy