Porady on-line

Zapisz się na porady on-line i porozmawiaj z nami bez
wychodzenia z domu.

Psychologia

Najważniejsze zadania rodziny jako środowiska opiekuńczo- wychowawczego

Chyba każdy z nas potrafi powiedzieć czym dla niego jest rodzina, ale czy każdy potrafi określić podstawowe zadania rodziny?

Każdy człowiek pojawia się na świecie w pewnym określonym środowisku. Przedstawiciele tego środowiska mają na człowieka największy wpływ. Oczywiste staje się więc, że to kim stanie się w przyszłości mały człowiek, zależy w dużej mierze właśnie od tego pierwotnego środowiska, a szczególnie od poziomu jego funkcjonowania i relacji w nim panujących.

Rodzina stanowi podstawowe i zarazem najważniejsze środowisko wychowawcze młodego człowieka. Dzieje się tak, ponieważ tkwią w niej największe możliwości jego wszechstronnego rozwoju. Rodzina wprowadza dziecko w normy i mechanizmy życia społecznego, wywiera istotny i znaczący wpływ na zachowanie jednostki, zarówno wewnątrz samej rodziny, jak i na zewnątrz, na jej stosunek do innych osób, świata wartości, systemu norm i wzorów postępowania.

Na kształtowanie się osobowości młodego człowieka ma wpływ przede wszystkim to, w jakiej rodzinie się urodzi, jakie będą w niej priorytety, style wychowania, postawy rodzicielskie, normy i wartości oraz relacje pomiędzy jego rodzicami. Gdyż to właśnie rodzina oddziałuje na jednostkę najdłużej i najmocniej. W rodzinie tworzą się pierwsze więzi emocjonalne i rodzą się uczucia. Dziecko uczestnicząc w życiu rodziny, powinno poznawać wzory zachowań, normy oraz zasady postępowania. Będąc jedną z części rodziny przyswaja sobie wiedzę o otaczającym go świecie, ale nie tylko – dziecko właśnie w rodzinie dostaje pierwsze informacje o sobie.

Uważam, że rodzina będąc pierwszym i tak naprawdę najważniejszym środowiskiem opiekuńczo – wychowawczym człowieka, powinna przede wszystkim dać mu poczucie bezpieczeństwa, miłość, szacunek i wparcie. Środowisko, w którym wychowuje się dziecko powinno być pewnego rodzaju „azylem” – miejscem, w którym bez względu na jego humor, dzień, czy też nastrój, zawsze czuje się dobrze i bezpiecznie. Rodzice, czy też opiekunowie, jako najważniejsze osoby w życiu młodego człowieka, powinni pamiętać o tym, że to ich postawy i stosunek do siebie oraz relacje i podejście do dziecka mają kluczowy wpływ na jego dalsze życie.

Według mnie najważniejsze jest to, by wspierać dziecko w jego celach, marzeniach, wyznaczać pewne granice, ale „z głową”. Rozumiem przez to, że młody człowiek powinien znać swoje obowiązki, ale również powinien mieć możliwość samodzielnego podejmowania niektórych decyzji (zależnie od wieku). Istotne jest to, żeby dziecko mogło ufać swoim rodzicom, a z drugiej strony czuć, że rodzice także ufają jemu.

Powyżej opisałam zasady opiekuńczo – wychowawcze, które według mnie powinny panować w każdej rodzinie. Życie jednak bywa różne i bardzo często słyszymy, czy to z mediów, czy też z innych źródeł, że często dochodzi do przemocy w środowisku rodzinnym wobec dzieci i młodzieży. Mówiąc o przemocy mam na myśli, przemoc fizyczną , psychiczną , seksualną. Coraz częściej można usłyszeć, że małe bezbronne dziecko zostało porzucone, pobite, a w najgorszym przypadku straciło życie. Dzieję się tak, gdyż bardzo często za wszelką cenę dziecko przetrzymuje się w rodzinie, w której ewidentnie widać znamiona przemocy.

Uważam, że ze względu na wielką wartość i zadania jakie powinna pełnić rodzina, w przypadkach gdzie większość potrzeb opiekuńczo- wychowawczych nie jest spełniana, należy działać zapobiegawczo, poznawać przyczyny zaniedbań i podejmować działania, które będą miały na celu uniknięcie wyżej wymienionych sytuacji. W przypadku, gdzie powodem zaniedbań ze strony rodziców jest brak środków finansowych, państwo powinno dołożyć wszelkich starań żeby pomóc takiej rodzinie, ale w momencie, gdy wielokrotnie w szkole (lub bezpośrednio na policję) zgłaszane są sytuacje, w których dochodzi do pobicia dziecka, czy innych zagrażających dziecku zachowań mających miejsce w rodzinie, nie powinno się za wszelką cenę trzymać młodego człowieka w takim środowisku. Zagraża to bowiem jego życiu, zdrowiu oraz wpływa na jego dalsze funkcjonowanie w każdej sferze.

Jak wynika z powyższego, rodzina jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. Jeżeli jednak zaniedbuje ona podstawowe zadania rodziny albo wręcz stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, wówczas warto może poszukać instytucji lub kogoś, kto lepiej wypełni te podstawowe zadania rodziny, niż rodzina biologiczna.

Sylwia Kowal

23 sierpnia 2018

Spis artykułów

Potrzebujesz terapii?
Wybierz odpowiednią:

Nasza lokalizacja

Nasz gabinet psychologiczny znajduje się w miejscowości Zielonka w domu jednorodzinnym.
Graniczymy z miejscowościami z powiatu wołomińskiego, tj. Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki a także Radzymin. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy także mieszkańców najbliższych dzielnic WarszawyRembertów, Wawer i Praga.

Sprawdź, jak dojechać >

Ośrodek Terapii i Rehabilitacji
ul. Wrzosowa 66
05-220 Zielonka / k. Warszawy